Privacy Policy

Gebruikersvoorwaarden Pagina


Gebruikersvoorwaarden

Inleiding
Welkom bij IO For You. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met deze gebruikersvoorwaarden. Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u onze website gebruikt.

Gebruik van de Website
De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van IO For You de inhoud van deze website te kopiëren, verspreiden, wijzigen of er afgeleide werken van te maken.

Accountregistratie
Om bepaalde diensten op onze website te gebruiken, moet u zich registreren voor een account. U stemt ermee in om nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken tijdens het registratieproces en deze informatie te onderhouden en bij te werken zodat deze nauwkeurig, actueel en volledig blijft.

Privacybeleid

Inleiding
Wij hechten veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In dit privacybeleid leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken en beschermen. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met de voorwaarden van dit privacybeleid.

Welke Gegevens Verzamelen Wij?
Wij kunnen de volgende persoonlijke gegevens van u verzamelen:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, adres.
 • Academische gegevens: Jaarlaag, klas, leerlingnummer.
 • Accountgegevens: Gebruikersnaam.
 • Informatie over interacties: Feedback, voorkeuren, deelname aan evenementen en activiteiten.
 • Technische gegevens: IP-adres, browser type, besturingssysteem, bezoektijd en -datum, paginabezoeken en navigatiepatronen.
 • Financiële gegevens: Bankrekeningnummer en betalingsinformatie na het betalen bij IO For You.

Hoe Verzamelen Wij Uw Gegevens?
Wij verzamelen uw gegevens op verschillende manieren:

 • Directe interacties: Wanneer u zich aanmeldt voor een account, inschrijft voor evenementen, contact met ons opneemt of deelneemt aan enquêtes.
 • Automatische technologieën: Via cookies, logbestanden en vergelijkbare technologieën wanneer u onze website bezoekt.
 • Derden: Soms ontvangen we informatie over u van derden, zoals partnerscholen, evenementenorganisatoren en sociale mediaplatforms.
 • Aankopen: Als u bij ons een product koopt ontvangen wij een rekening/transactie nummer, dit gaat na de betaling verloren.

Waarom Verzamelen Wij Uw Gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Evenementenorganisatie: Voor het organiseren en coördineren van evenementen en activiteiten, inclusief deelnamebevestigingen en betalingsverwerking.
 • Communicatie: Voor het verstrekken van informatie over onze diensten, activiteiten en wijzigingen in onze voorwaarden of beleid.
 • Klantenservice: Voor het beantwoorden van vragen, klachten en het bieden van technische ondersteuning.
 • Verbetering van Diensten: Voor het analyseren van gebruiksgegevens om onze website, diensten en gebruikerservaring te verbeteren.
 • Naleving van Wetgeving: Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen en juridische verzoeken.

Delen van Uw Gegevens
Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of wettelijk verplicht is. In sommige gevallen kunnen wij uw gegevens delen met:

 • Dienstverleners: Bedrijven die ons helpen bij het beheren van onze website, het verwerken van betalingen, het versturen van e-mails en het organiseren van evenementen.
 • Zakelijke partners: Organisaties waarmee wij samenwerken voor gezamenlijke evenementen of programma’s.
 • Juridische en regelgevende instanties: Wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verstrekken aan autoriteiten of regelgevende instanties.

Bewaren van Uw Gegevens
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens langer te bewaren. De bewaartermijn kan variëren afhankelijk van de aard van de gegevens en de wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn.

Uw Rechten
U heeft het recht om:

 • Inzage te krijgen in uw persoonlijke gegevens: U kunt een kopie opvragen van de gegevens die wij over u hebben.
 • Correctie van uw gegevens: U kunt ons verzoeken om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren.
 • Verwijdering van uw gegevens: U kunt ons verzoeken om uw gegevens te verwijderen als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 • Beperking van de verwerking: U kunt ons verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken onder bepaalde omstandigheden.
 • Bezwaar tegen verwerking: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing of andere specifieke doeleinden.
 • Overdraagbaarheid van gegevens: U kunt ons verzoeken om uw gegevens over te dragen aan een andere organisatie.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Beveiliging van Uw Gegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en onbevoegde toegang. Deze maatregelen omvatten onder andere:

 • Versleuteling: Wij gebruiken SSL-encryptie om uw gegevens te beschermen tijdens de overdracht.
 • Toegangscontrole: Wij beperken de toegang tot uw gegevens tot geautoriseerde personen die deze informatie nodig hebben voor hun werkzaamheden.
 • Bewustzijn en Training: Wij trainen ons personeel regelmatig over privacy- en gegevensbeschermingsbeleid.

Cookies en Vergelijkbare Technologieën
Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om uw ervaring te verbeteren, websitegebruik te analyseren en gepersonaliseerde inhoud en advertenties te bieden. U kunt uw cookie-instellingen beheren via uw browserinstellingen. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken.

Internationale Gegevensoverdracht
Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar en verwerkt in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die mogelijk niet dezelfde wettelijke bescherming bieden als binnen de EER. Wij zorgen ervoor dat passende waarborgen worden getroffen om uw gegevens te beschermen in overeenstemming met dit privacybeleid.

Foto’s en Video’s

Als leerlingvereniging willen we graag de sfeer en activiteiten van onze evenementen vastleggen door middel van foto’s en video’s. Door deel te nemen aan onze evenementen, geven leerlingen toestemming om gefotografeerd of gefilmd te worden. We zullen zelf selecteren welke foto’s en video’s we delen en zullen geen materiaal gebruiken dat schadelijk, aanstootgevend of ongepast is.

Het maken en delen van foto’s en video’s is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden van Io Vivat. We benadrukken dat het misbruiken, verspreiden of plaatsen van deze foto’s op andere platforms, zoals sociale media of websites buiten de vereniging, zonder toestemming van de betrokkenen, ten strengste verboden is.

Leerlingen die deze foto’s of video’s op een ongepaste manier gebruiken of verspreiden, kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, zoals vastgesteld door het schoolbestuur en in overeenstemming met de schoolregels en het beleid.

Tijdens onze acties kunnen gemaakte foto’s en video’s worden gedeeld met alle aanwezige leden van de leerlingvereniging. Deze foto’s kunnen bijvoorbeeld worden getoond op onze sociale media-accounts, onze website, of via onze interne communicatiekanalen.

We streven ernaar om de privacy van onze medeleerlingen te respecteren bij het delen van foto’s. Je kunt een bezwaar indienen tegen het verspreiden van een foto waar jij herkenbaar op beeld staat. Stuur dan een mail naar ioforyou@gsr.nl en zet in de mail het volgende: Je naam, je leerlingnummer, je klas, een foto van je schoolpas en vermeld waar de foto online staat (instagram of onze website). Wij zullen als IO For You naar het bezwaar kijken en een eventuele beslissing nemen om de foto permanent te verwijderen.

Wijzigingen in dit Privacybeleid
Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen om te voldoen aan wettelijke vereisten of om onze praktijken te weerspiegelen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd en zijn van kracht zodra ze zijn geplaatst. Wij raden u aan om regelmatig ons privacybeleid te controleren op wijzigingen.

Contact
Als u vragen heeft over dit privacybeleid of uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en doen er alles aan om uw privacy te beschermen.

Beperking van Aansprakelijkheid
IO For You is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met het gebruik van deze website of de inhoud ervan.

Wijzigingen in de Voorwaarden
IO For You behoudt zich het recht voor om deze gebruikersvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze pagina en zijn van kracht zodra ze zijn geplaatst. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de gebruikersvoorwaarden te controleren op wijzigingen.

Contact
Als u vragen heeft over deze gebruikersvoorwaarden, neem dan contact met ons op via info@ioforyou.nl of ioforyou@gsr.nl.